UOB เปิดตัว “กองทุน UEV” กองทุนเพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

UOB เปิดตัว “กองทุน UEV” กองทุนเพื่อรถยนต์พลังงานไฟฟ้า

กองทุน UEV UOB หรือ ชื่อเต็ม ๆ ว่ากองทุน ยูไนเต็ด แบตเตอรี่ แอนด์ อีวี เทคโยโลยี ฟันด์ หรือจะเรียกว่าเป็นกองทุน รถ EV ก็ได้ โดยกองทุนนี้ได้ถูกจดทะเบียนขึ้นเมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 โดยมีขนาดกองทุนอยู่ที่ 1,194,611,434.55 บาท สัดส่วนในการลงทุนของกองทุน UEV UOB จะนำไปลงทุนกับหน่วยลงทุนของกองทุนระหว่างประเทศเป็นสัดส่วนมากถึง 95.30% โดยแบ่งเป็นรายชื่อหลักทรัพย์ RobecoSAM Smart Mobility Equities I USD อยู่ที่สัดส่วน 66.03% และ Global X Lithium & Battery Tech ETF อยู่ที่สัดส่วน 29.27% ลงทุนในกองทุนอื่น ๆ อยู่ที่ 4.70%  

กองทุน UOB นี้ได้มีนโยบายในการลงทุนกับธุรกิจที่เกี่ยวกับสายงานในการผลิตแบตเตอรี่เพื่อรถไฟฟ้า รวมไปถึงการเข้าไปลงทุนการพัฒนาเทคโนโลยีแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้  ยังเข้าไปลงทุนกับระบบขนส่งยานพาหนะไฟฟ้าเป็นหลัก กระบวนการในการขนส่ง การขับขี่อัตโนมัติ โดยจะแบ่งและกระจายความเสี่ยงของการลงทุนไปยังตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก ทั้งนี้ การลงทุนมักจะขึ้นอนู่กับการจัดการตามสภาวะของตลาดในขณะนั้น

Home - UOB Asset Management

อัตราความเสี่ยงของกองทุนรถ EV ของ UOB นั้น มีระดับความเสี่ยงอยู่ที่ระดับ 6 จาก 1 – 8+ เท่ากับว่ามีโอกาสที่จะสูญเสียหรือขาดทุนเงินต้นในระดับเสี่ยงปานกลางถึงขั้นสูง ทั้งนี้ การลงทุนในกองทุนต่าง ๆ หรือ กองทุน UEV UOB ก็ตามผู้ลงทุนจำเป็นจะต้องอ่านหนังสือชี้ชวนของกองทุนนั้นให้ถี่ถ้วน และกองทุนรถ EV ของ UOB นั้น จะเหมาะกับผู้ที่สามารถรับได้กับความผันผวนของราคาที่อาจจะปรับตัวสูงมากขึ้น หรือ อาจจะลดลงจนทำให้เกิดการขาดทุนเงินต้นได้ และไม่เหมาะกับผู้ที่ต้องการรักษาเงินต้นให้อยู่ครบถ้วนทุกจำนวน

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากศึกษาเรื่องรถแล้ว การติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน
เพราะจำเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อลดความเสียหายให้กับรถของคุณ
Thai ev charge คือ ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางระบบไฟฟ้า มากกว่า 8 ปี เพื่อรองรับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและวางระบบไฟฟ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
– ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรถยนต์ไฟฟ้า รับประกันงาน 90 วัน
– ออกแบบ ติดตั้งได้มาตราฐาน กฟน. รับประกันงาน 90 วัน
– ช่างพร้อมให้บริการภายใน 1 ชม. ถึงบ้านลูกค้าไม่ต้องรอนาน
คิดจะติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า คิดถึงเรา Thaievcharge ครบเครื่องเรื่องไฟ ใส่ใจคุณและรถ
โทร. 092-424-5335 หรือแอดไลน์ Line-ID: @Thaiev

ทำไมต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

THAI EV