บทความ
พลังงานทางเลือก คืออะไร ?

พลังงานทางเลือก คืออะไร ?

พลังงานทางเลือก คืออะไร ?

ด้วยสภาวะและปัญหาต่างๆที่เกิดภายในโลก ซึ่งผลต่อระบบนิเวศหรือระบบทรัพยากรต่างๆในปัจจุบัน เช่น ภาวะโลกร้อน ภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก เนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางธรรมชาติที่มากเกินความจำเป็น ดังนั้น จึงเกิดเป็นแนวคิดในเรื่องของการใช้พลังงานทางเลือก เพื่อให้เกิดผลกระทบต่อธรรมชาติน้อยที่สุด และทดแทนธรรมชาติให้ได้มากที่สุด โดยส่วนใหญ่จัดเป็นพลังงานสะอาด ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งพลังงานทางเลือกนั้น แบ่งได้เป็น 7 ประเภทหลัก ได้แก่ 

  1. พลังงานลมพลังงาน ชนิดนี้ได้รับความสนใจและนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์อย่าง กว้างขวาง เช่น กังหันลม
  2. พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานหมุนเวียนที่สามารถนำาใช้ได้อย่างไม่สิ้นสุด เช่น พลังงานโซล่าเซลล์
  3. พลังงานน้ำ ปัจจุบันมีการนำพลังงานนน้ำไปหมุนกังหันของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อผลิตไฟฟ้า
  4. พลังงานไฟฟ้าจากขยะ เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ขยะเหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นมวลชีวภาพ เช่น กระดาษ เศษอาหาร และไม้ ซึ่งสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงไฟฟ้าได้
  5. พลังงานชีวมวล เชื้อเพลิงที่มาจากชีวะ หรือสิ่งมีชีวิตเช่น ไม้ฟืน แกลบ กากอ้อย เศษไม้เศษหญ้า หรือแม้กระทั่ง มูลสัตว์ต่างๆ สามารถนำไปเผาให้ความร้อน และนำความร้อนนี้ไปปั่นเป็นไฟฟ้าได้
  6. พลังความร้อนใต้พิภพ เป็นพลังงานตามธรรมชาติที่เกิดและเก็บสะสมตัวอยู่ภายใต้ผิวโลก เช่น บ่อน้ำร้อน
  7. พลังงานอุณหภูมิ และความร้อนจากแสงอาทิตย์ เป็นพลังงานทดแทนใหม่ในภาวะโลกร้อน ซึ่งเกิดจากความร้อนของแสงอาทิตย์และภาวะเรือนกระจก ที่สะสมความร้อนเอาไว้บริเวณพื้นผิวโลก

ซึ่งในปัจจุบันประเทศไทยก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญในการเลือกใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากศึกษาเรื่องรถแล้ว การติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน
เพราะจำเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อลดความเสียหายให้กับรถของคุณ
Thai ev charge คือ ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางระบบไฟฟ้า มากกว่า 8 ปี เพื่อรองรับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและวางระบบไฟฟ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
– ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรถยนต์ไฟฟ้า รับประกันงาน 90 วัน
– ออกแบบ ติดตั้งได้มาตราฐาน กฟน. รับประกันงาน 90 วัน
– ช่างพร้อมให้บริการภายใน 1 ชม. ถึงบ้านลูกค้าไม่ต้องรอนาน
คิดจะติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า คิดถึงเรา Thaievcharge ครบเครื่องเรื่องไฟ ใส่ใจคุณและรถ
โทร. 092-424-5335 หรือแอดไลน์ Line-ID: @Thaiev

ทำไมต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

THAI EV