บทความ
รถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์น้ำมันแตกต่างกันตรงไหน !?

รถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์น้ำมันแตกต่างกันตรงไหน !?

รถยนต์ไฟฟ้ากับรถยนต์น้ำมันแตกต่างกันตรงไหน !?

รถไฟฟ้า หมายถึง ยานพาหนะที่มีการขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ไฟฟ้า แทนที่การใช้เครื่องยนต์แบบการเผาไหม้ด้วยน้ำมัน รถไฟฟ้าจะสามารถเก็บพลังงานการชาร์จไฟฟ้าและเก็บพลังงานไว้ในแบตเตอรี่ และแปลงพลังงานที่ถูกเก็บไว้ในแบตเตอรี่มาขับเครื่อนยานพาหนะ

รถยนต์น้ำมัน หมายถึง ยานยนตร์ที่ทำการขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานจากการเผาไหม้น้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อการขับเคลื่อน น้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับการใช้งานอย่างแพร่หลายมี 2 ประเภท คือ น้ำมันดีเซล และน้ำมันเบนซิน

รถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงและรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ มีความแตกต่างกันคือ 

  • พลังงานที่ใช้ในการขับเคลื่อนแตกต่างกัน เนื่องจากรถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง จะใช้การเผาไหม้จากน้ำมันเชื้อเพลิง โดยทั่วไปแล้วจะใช้น้ำมันเบนซิน หรือน้ำมันดีเซล ในการขับเคลื่อน แต่ในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ จะขับเคลื่อนโดยใช้พลังงานไฟฟ้าที่ถูกกักเก็บในแบตเตอรี่มาใช้ในการขับเคลื่อน
  • แหล่งพลังงาน แหล่งพลังงานของรถยนต์ไฟฟ้าจะมาจากการชาร์จไฟฟ้าเพื่อกักเก็บในแบตเตอรี่โดยสามารถชาร์จจากสถานีชาร์จรถไฟฟ้า หรือสามารถชาร์จได้จากตัวชาร์จรถไฟฟ้าที่ติดตั้งอยู่ที่บ้าน แต่แหล่งพลังงานของรถยนต์น้ำมันสามารถเติมน้ำมันได้จากสถานี หรือปั๊มน้ำมัน
  • ผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากรถยนต์ไฟฟ้าไม่มีการเผาไหม้ทำให้กระทบ และส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิง
  • ค่าใช้จ่าย ค่าซ่อมบำรุง ค่าใช้จ่ายสำหรับแหล่งพลังงาน ค่าใช้จ่ายสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าประหยัดค่าใช้จ่ายกว่ารถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานเชื้อเพลิง เนื่องจากชิ้นส่วน อะไหล่ของรถไฟฟ้ามีน้อยชิ้นกว่ารถยนต์พลังงานเชื้อเพลิง และค่าใช้จ่ายในการชาร์จแบตเตอรี่ของรถไฟฟ้าต่อปีน้อยกว่ารถยนต์พลังงานเชื้อเพลิงอีกด้วย
  • การใช้งานทั่วไป เครื่องยนต์รถไฟฟ้าเงียบกว่า และมีอัตราเร่งมากกว่ารถน้ำมันเชื้อเพลิง

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากศึกษาเรื่องรถแล้ว การติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน
เพราะจำเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อลดความเสียหายให้กับรถของคุณ
Thai ev charge คือ ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางระบบไฟฟ้า มากกว่า 8 ปี เพื่อรองรับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและวางระบบไฟฟ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
– ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรถยนต์ไฟฟ้า รับประกันงาน 90 วัน
– ออกแบบ ติดตั้งได้มาตราฐาน กฟน. รับประกันงาน 90 วัน
– ช่างพร้อมให้บริการภายใน 1 ชม. ถึงบ้านลูกค้าไม่ต้องรอนาน
คิดจะติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า คิดถึงเรา Thaievcharge ครบเครื่องเรื่องไฟ ใส่ใจคุณและรถ
โทร. 092-424-5335 หรือแอดไลน์ Line-ID: @Thaiev

ทำไมต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

THAI EV