NEV คืออะไร?

NEV คืออะไร?

รถยนต์พลังงานทางเลือก เป็นรถที่ได้รับความนิยมมาอย่างยาวนาน และยังได้รับความนิยมมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากผู้คนส่วนใหญ่เริ่มหันมาตระหนักถึงปัญหาต่าง ๆ ภายในโลกมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปัญหามลภาวะทางอากาศ สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลให้เกิดปัญหาภาวะโลกร้อนตามมา จึงทำให้ผู้คนส่วนใหญ่หันมาใช้รถยนต์พลังงานทางเลือกกันมากขึ้น เช่น รถยนต์พลังงานไฮโดรเจน (FCEV) และรถยนต์พลังงานไฟฟ้า หรือ ที่เราส่วนใหญ่มักจะรู้จักกันในชื่อ รถ EV (Electric Vehicle)

โดยรถยนต์พลังงานไฟฟ้านั้นก็มีด้วยกันอยู่หลากหลายประเภทมาก ๆ โดยรถยนต์ไฟฟ้าส่วนใหญ่ที่ได้รับความนิยมนั้น ได้แก่ รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด หรือ Hybrid Electric Vehicle (HEV) รถยนต์ไฟฟ้าไฮบริดปลั๊กอิน หรือ Plug-in Hybrid Electric Vehicle และรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ Battery Electric Vehicle (BEV) 

แต่ในปัจจุบัน ประเทศจีนได้มีการพัฒนารถยนต์พลังงานทางเลือกออกมาใหม่ ซึ่งเป็นรถยนต์พลังงานทางเลือกในประเภท NEV 

NEV หรือ New Energy Vehicle คือ รถยนต์พลังงานใหม่ โดยรถยนต์ประเภท NEV นั้นสามารถแยกย่อยออกไปได้อีก 4 ประเภท ตามประเภทของการใช้พลังงานต่าง ๆ ได้แก่ รถยนต์ประเภทไฮบริด (HEV) รถยนต์ประเภทปลั๊กอิน – ไฮบริด (PEV) รถยนต์ประเภทพลังงานไฟฟ้า 100% (BEV) และรถยนต์ประเภทที่ใช้พลังงานฟิลเซลล์ (FEV)

โดย NEV นั้นเป็นประเภทของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่มีการนิยามขึ้นมาใหม่ของรัฐบาลจีน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้งานรถประเภทนี้มากขึ้น โดยมีการออกกฎหมายบังคับให้ค่ายรถทุกค่ายต้องมีรถยนต์ประเภทนี้จำหน่าย อีกทั้งยังต้องมียอดจำหน่ายของรถยนต์ประเภทนี้ในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากรัฐบาลจีนมองเห็นถึงกระแสค่านิยมในการบริโภคสินค้าและบริการของประชาชนในประเทศเกี่ยวกับการเลือกใช้สินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ภาครัฐจึงได้ทำการสนับสนุนผ่านการใช้กฎหมายและนโยบายในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมขึ้นมา 

โดยสิ่งที่สามารถบ่งบอกได้ถึงความสำเร็จของนโยบายของภาครัฐเกี่ยวกับรถยนต์พลังงานทางเลือก นั่นก็คือ ยอดขายรถยนต์ที่ใช้พลังงานใหม่ หรือ New Energy Vehicle (NEV) ในปี 2020 ที่ผ่านมานั้น ทำให้ยอดขายรถยนต์พลังงานสันดาป (ICE) ทั่วโลก ลดลงไปถึง -15% ในขณะที่ยอดขายรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% (BEV) นั้นเพิ่มขึ้น +33% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา 

สิ่งสำคัญนอกเหนือจากศึกษาเรื่องรถแล้ว การติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้กัน
เพราะจำเป็นต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าทุกครั้ง เพื่อลดความเสียหายให้กับรถของคุณ
Thai ev charge คือ ผู้ให้บริการที่มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ
ด้านการวางระบบไฟฟ้า มากกว่า 8 ปี เพื่อรองรับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า
– ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าและวางระบบไฟฟ้า ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
– ปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งรถยนต์ไฟฟ้า รับประกันงาน 90 วัน
– ออกแบบ ติดตั้งได้มาตราฐาน กฟน. รับประกันงาน 90 วัน
– ช่างพร้อมให้บริการภายใน 1 ชม. ถึงบ้านลูกค้าไม่ต้องรอนาน
คิดจะติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า คิดถึงเรา Thaievcharge ครบเครื่องเรื่องไฟ ใส่ใจคุณและรถ
โทร. 092-424-5335 หรือแอดไลน์ Line-ID: @Thaiev

ทำไมต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

THAI EV