ขั้นตอนการใช้บริการEV charger 

ขั้นตอนการใช้บริการ EV charger 

ขั้นตอนการใช้บริการ EV charger 

1. นัดหมายวันกับลูกค้า

เพื่อให้ทางบริษัทเข้าสำรวจหน้างาน เพื่อการตรวจสอบระบบไฟฟ้าในบ้านและพื้นที่ ที่เหมาะสมในการติดตั้งที่สามารถรองรับเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ตามขนาดและนํ้าหนักของแต่ละรุ่นได้ 

2. สอบถามข้อมูลและให้คำแนะนำแก่ลูกค้า

ลูกค้าต้องการความเร็วในการชาร์จเท่าใด โดยพิจารณาจากความนานในการจอดอยู่ของรถ และข้อมูลการรองรับไฟของตัวรถ และที่สำคัญคือระบบไฟฟ้าในบ้านรองรับต่อการชาร์จหรือไม่

3. บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัทจะนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อเลือกเครื่องชาร์จรถไฟฟ้าที่เหมาะกับรถยนต์ไฟฟ้าและความต้องการของลูกค้า

4. นัดหมายวันและดำเนินการติดตั้งที่ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า

เพื่อวางระบบติดตั้งสายไฟในท่อและนอกท่อ โดยเดินสายไฟมายังจุดใช้งาน จากนั้นจะดำเนินการติดตั้งกล่องไฟฟ้าและที่ชาร์จรถไฟฟ้า และติดตั้งเต้ารับไฟในบ้านใหม่ในกรณีที่มิเตอร์ไฟในบ้านไม่สามารถรองรับการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้

5. ตรวจสอบความเรียบร้อย

จากนั้นตรวจสอบความเรียบร้องของการติดตั้ง ตรวจสอบแรงดันไฟฟ้า ความเรียบร้อยของการเชื่อมต่อของวงจรไฟฟ้า สายไฟ เต้ารับ และจุดเชื่อมโยงสายไฟให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัย

6. ทดสอบการทำงานของ EV Charger

ทดสอบการทำงานของ EV Charger ว่าหลังจากการติดตั้ง การใช้งานนั้นเป็นไปตามมาตราฐานหรือไม่ และทดสอบการทำงานของอุปกรณ์ป้องกัน สำหรับเปิด-ปิดวงจรไฟฟ้าเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้าลัดวงจร และป้องกันกระแสไฟฟ้าเกินพิกัด และจากนั้นส่งมอบงานให้แก่ลูกค้า เมื่อการติดตั้งและการทดสอบการใช้งานสำเร็จเรียบร้อย

________________

Thai EV Charge บริการออกแบบ ติดตั้งเครื่องชาร์จไฟ 

ภายในบ้าน อาคาร บริษัท หรือสถานีชาร์จด่วน 

บริการปรับปรุงระบบไฟ ติดตั้งตู้ไฟ

เดินสาย พร้อมบริการขออนุญาต 

บริการให้คำปรึกษา ฟรี ‼

ครบเครื่องเรื่องไฟ ใส่ใจคุณและรถ 

 โทรด่วน 092-4245335

Line Biz : https://lin.ee/SxsYExS

Line ID : @thaiev