การดูแลรักษาแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ของรถยนต์ไฟฟ้า จะทำหน้าที่เก็บพลังงานที่ชาร์จเข้ามา โดยปัจจุบัน รถยนต์จะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน โดยจะเก็บพลังงานไฟฟ้าได้มาก และสามารถใช้งานได้ทนทานอีกด้วยเช่นกัน

THAI EV