ข้อดีและข้อเสียของพลังงานทดแทน

พลังงานทดแทนเป็นพลังงานที่มีการพัฒนาและวิจัยมาใช้ทดแทนการใช้พลังงานจากน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียของพลังงานทดแทนกัน

THAI EV