มศว. จับมือกับ Winnonie เปิดบริการจักรยานยนต์ไฟฟ้า & สถานีบริการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่

มศว. ร่วมกับ Winnonie บริการจักรยานยนต์ไฟฟ้า สถานีบริการสลับเปลี่ยนแบตเตอรี่เพื่อขยายจุดให้บริการพร้อมบริการ 24 ชั่วโมง

THAI EV