โซลาร์วัตต์ 111 เปิดตัว แอปฯ “แคร์คุณ” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดด้วยมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

โซลาร์วัตต์ 111 เปิดตัวแอปฯ “แคร์คุณ” พร้อมมอบรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า “แคร์คุณอีวี” ช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19

THAI EV