รถยนต์พลังไฮโดรเจน ดีอย่างไร?

รถยนต์พลังงานทางเลือก เป็นตัวเลือกที่ดีในการนำมาใช้เพื่อช่วยลดมลภาวะทางอากาศ เนื่องจากเป็นรถที่ไม่จำเป็นต้องใช้น้ำมันในการขับเคลื่อน อีกทั้งยังเป็นรถที่ไม่มีมลภาวะทางเสียงอีกด้วย

THAI EV