สรุประบบไฮบริดของรถยนต์ไฮบริดมีกี่ระบบ !

ระบบไฮบริด เป็นระบบที่ทำงานระหว่างระบบของรถยนต์ปกติที่ใช้น้ำมันในการขับเคลื่อน รวมกันกับระบบไฟฟ้าที่ใช้พลังจากแบตเตอรี่ไฟฟ้าในการขับเคลื่อน

THAI EV