รถยนต์ไฟฟ้าทํางานอย่างไร แบ่งออกเป็นกี่ขั้นตอน

การทำงานของรถไฟฟ้านั้นไม่ได้ซับซ้อนเท่ากับการทำงานของรถยนต์ที่ใช้น้ำมัน ด้วยองค์ประกอบของรถไฟฟ้าแล้ว มอเตอร์ไฟฟ้ามีส่วนที่เคลื่อนที่เพียงส่วนเดียว

THAI EV