Apple ร่วมมือ Toyota ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

หนึ่งในผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่าง Apple มีแผนการในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าโดยจะชูจุดขายด้วยแบตเตอรี่ และการเป็นรถ EV 100% เบื้องต้นก็มีการเจรจากับ TOYOTA ในด้านการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า

THAI EV