ซื้อรถยนต์ไฟฟ้าต้องดูอะไรบ้าง ?

ปัจจุบันกระแสในเรื่องของการให้ความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อม กำลังได้รับความนิยมอย่างมาก วันนี้จึงมีเคล็ดลับในการเลือกซื้อรถยนต์ไฟฟ้าให้กับผู้ที่สนใจมาฝาก

THAI EV