หลักการทำงานของเครื่องยนต์ไฮบริด

เครื่องยนต์ Hybrid เป็นระบบพลังงานของรถยนต์ที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องในปัจจุบัน และจะเป็นเทคโนโลยีที่จะมาแทนที่เครื่องยนต์แบบเดิม

ประเภทของรถยนต์ไฮบริด

รถยนต์ไฮบริด ( Hybrid Cars or Hybridvehicle ) เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานโดยการใช้พลังงานในสองรูปแบบเพื่อให้เกิดแรงขับเคลื่อน ซึ่งระบบที่ใช้ในรถยนต์ไอบริดนั้นมีด้วยกันหลักๆ อยู่ 3 ระบบ

THAI EV