CPAC เปิดตัว “CPAC EV Mixer Truck” รถโม่พลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทย!

รถโม่ไฟฟ้าคันแรกของประเทศไทย ที่ถูกสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรม เพื่อส่งเสริมให้สภาพสิ่งแวดล้อมในประเทศดีขึ้นอย่างยั่งยืน

THAI EV