Toyota LQ รถยนต์พลังงานไฟฟ้าระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ

Toyota LQ ใช้การขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์และใช้ไฟฟ้าที่เป็นระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ SAE Level 4 ที่ได้รับการต่อยอดและพัฒนามาจาก Concept-I