Hyundai KONA ความเรียบง่ายที่มีสไตล์

Hyundai KONA Electric รถยนต์ไฟฟ้าสมรรถนะดี มาพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้าที่เป็นพลังในการขับเคลื่อน ทำให้สามารถลดค่าใช้จ่าย และรักษาสิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

THAI EV