รถยนต์ไฟฟ้าปลอดภัยหรือไม่?

ในปัจจุบันมีการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้ากันอย่างแพร่หลาย ความปลอดภัยเป็นอีกหนึ่งข้อสำคัญที่ผู้ผลิตต้องออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งาน

THAI EV