นิสสัน เปิดตัวโครงการ “Nissan EV36Zero” ฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของแบรนด์โดยเฉพาะ

Nissan EV36Zero มุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ที่ถือกำเนิดจากความคิดริเริ่ม รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน และการผลิตแบตเตอรี่

THAI EV