Hyundai Ioniq 7 รถไฟฟ้า SUV คันใหญ่ 7 ที่นั่ง เตรียมวางจำหน่ายปี 2024 นี้!

Hyundai Ioniq 7 เป็นรถยนต์สไตล์ SUV 7 ที่นั่ง คันใหญ่ เตรียมทำการตลาดพร้อมวางจำหน่ายในปี 2024 ที่กำลังจะมาถึงนี้

THAI EV