ข้อดี ข้อเสีย รถยนต์ไฮบริด

รถไฮบริด จัดว่าเป็นรถประเภทลูกผสม คือ รถที่ระบบเครื่องยนต์ที่ใช้น้ำมัน และระบบมอเตอร์ไฟฟ้าผสมกันทำให้ขับเคลื่อนได้ นนี้เราจึงมาพูดถึงข้อดีและข้อเสียในการใช้รถยนต์ประเภทนี้กัน

THAI EV