EA จับมือกับ MEA และ Big C ดำเนินธุรกิจสถานีอัดประจุไฟฟ้าในห้าง Big C

บริษัท พลังงานมหานคร จำกัด ได้ร่วมมือกับ การไฟฟ้านครหลวง และ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) เปิดตัวสถานีอัดประจุไฟฟ้า EA Anywhere ภายในห้าง Big C ทั่วประเทศ

THAI EV