อัตราค่าบริการของสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าของแต่ละสถานี

ปัจจุบันมีบริการแอปพลิเคชั่นสำหรับเช็คอัตราค่าบริการชาร์จรถไฟฟ้าของแต่ละสถานี ค่าบริการชาร์จรถไฟฟ้ามากมาย อาทิ เช่น MEA EV PlugShare Evolt เป็นต้น

THAI EV