เป็นไปได้หรือไม่ที่จะเปลี่ยนรถน้ำมันเป็นรถไฟฟ้า

ในปัจจุบันกระแสการใช้รถไฟฟ้ากำลังเป็นกระแสนิยมในคนหมู่มาก ไม่ใช่เพียงแต่ประเทศไทยเท่านั้น กระแสการใช้รถไฟฟ้ายังแพร่หลาย และกระจายไปทั่วโลกเลยก็ว่าได้

THAI EV