ข้อดี ข้อเสีย แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ! แบตเตอรี่ยอดฮิตของรถยนต์ไฟฟ้า

แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน ในปัจจุบันมักถูกนิยมนำไปใช้กับรถยนต์พลังงานไฟฟ้า บริษัทผลิตแบตเตอรี่ใหญ่ได้พัฒนาแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนอย่างต่อเนื่อง

THAI EV