AJ EV Bike รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าถูกกฏหมายคันแรกในประเทศไทย!

AJ EV Bike มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า การดีไซน์ออกมามีหลายรูปแบบ สามารถเลือกซื้อได้ตามที่ชอบ และสามารถจะนำมาใช้งานได้แล้วในปัจจุบัน

THAI EV