GPSC จับมือกับ OR เปิดตัว G-Box ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้าภายในปั๊มน้ำมัน PTT Station

บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) เปิดตัว G-Box ระบบกักเก็บพลังงานไฟฟ้า ภายในปั๊มน้ำมัน PTT Station

THAI EV