CABB TAXI รถแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าในสไตล์คลาสสิก พร้อมให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ

CABB TAXI เป็นรถแท็กซี่พลังงานไฟฟ้าที่ได้รับอิทธิพลมาจากรถแท็กซี่ของลอนดอน ด้วยสีน้ำเงินอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น ถึงจะมาในสไตล์ที่ดูคลาสสิก แต่ก็ยังแฝงไปด้วยความทันสมัย