มารู้จักกับ สถานีชาร์จรถไฟฟ้า “G-Charge Supercharging Station” กัน

G-Charge Supercharging Station เป็นสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า รองรับการชาร์จแบบกระแสตรง (DC) 6 หัวจ่าย กำลังการชาร์จสูงสุด 160 กิโลวัตต์ และให้บริการชาร์จได้ตลอด 24 ชั่วโมง

THAI EV