Hyundai Ioniq 5 รถไฟฟ้าอเนกประสงค์สไตล์ SUV วิ่งได้ไกลถึง 480 กม.

Hyundai Ioniq 5 ได้เปิดตัวไปเมื่อต้นปี 2021 โดยล่าสุดทางแบรนด์ได้ประกาศข้อมูลการวางจำหน่ายแล้วว่า Hyundai Ioniq 5 จะพร้อมวางจำหน่ายจริงในปี 2022 ที่กำลังจะมาถึงนี้

THAI EV