BMW iX Flow รถยนต์พลังงานไฟฟ้าเปลี่ยนสีได้!

BMW iX Flow คือรถยนต์ที่สามารถสลับสีไปมาระหว่างสีขาวและสีดำสอดคล้องกับสภาพอากาศ แต่ยังคงเป็นเพียง “โครงการวิจัยและออกแบบขั้นสูง” เท่านั้น

THAI EV