EVLOMO จับมือ OR เปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ากว่า 1,000 จุด ครอบคลุมทั่วไทย

EVLOMO Inc. ได้มีการประกาศการร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ในการสร้างเครือข่ายสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าทั่วประเทศไทย

THAI EV