Mine Spa-1 รถยนต์ไฟฟ้าผลงานจากคนไทย

รถยนต์ไฟฟ้าอเนกประสงค์ MINE SPA1 เปิดตัวภายใต้ บริษัทพลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) เป็นรถครอบครัวขนาด 5 ที่นั่ง มาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน

THAI EV