มารู้จักกับ MuvMi รถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าเจ้าแรกในไทยกัน!

MuvMi เป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าที่มีการติดตั้งระบบควบคุมการขับขี่แบบ In Car Application ที่ให้บริการบนระบบ On – Demand ที่มีจุดบริการหลัก ๆ ด้วยกันทั้งหมด 5 จุด ภายในกรุงเทพฯ

THAI EV