NEV คืออะไร?

NEV หรือ New Energy Vehicle คือ รถยนต์พลังงานใหม่ โดยประเภทของ NEV นั้นสามารถแยกออกไปได้อีก 4 ประเภท 1. รถยนต์ HEV 2. รถยนต์ PEV 3. รถยนต์ BEV 4. รถยนต์ FEV

THAI EV