ORA Black Cat รถยนต์ไฟฟ้ากะทัดรัดที่ต้องจับตามอง !!

ORA Black Cat รถยนต์ไฟฟ้าขนาดเล็กที่หลายๆ คนจับตามอง อาจด้วยรูปลักษณ์ที่ดูเล็กกะทัดรัดเหมาะกับการใช้งานในเมือง และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วย

THAI EV