Toyota จับมือกับ Panasonic ผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า    

Toyota Panasonic Battery เป็นการร่วมมือกันเพื่อที่จะผลิตแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อที่จะเพิ่มขายและตอบโจทย์กับแผนงาน และยังช่วยลดต้นทุนได้อีกด้วย

THAI EV