Volvo C40 Recharge Pure Electric รถยนต์ครอสโอเวอร์ไฟฟ้ารุ่นแรกจากวอลโว่

Volvo C40 Recharge Pure Electric เป็นมากกว่าแค่รถยนต์ธรรมดาแต่เป็นรถยนต์อัจฉริยะที่มากด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย รถยนต์ครอสโอเวอร์ไฟฟ้ารุ่นแรกจาก วอลโว่

THAI EV