BMW X3

BMW X3 2021 รถ SAV (Sports Activity Vehicle) ขนาดกลางที่มาพร้อมกับ เครื่องยนต์เบนซินทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้า (Plug-in Hybrid) ที่ให้แรงม้ามากถึง 480 แรงม้า

THAI EV