Zero Labs Automotive เปิดตัวธุรกิจ “แปลงรถยนต์คลาสสิก ให้กลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้า”

Zero Labs Automotive ได้จับมือกับ Land Rover และ Ford Bronco ในการเปิดตัวธุรกิจแปลงรถเก่าคลาสสิก ให้กลายเป็นรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100%

THAI EV